آمار کلی

کد ملی: 109116XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو و باطری سازان شهرستان نجف آباد خزانه دار فعال 1397/04/23 تا کنون