آمار کلی

کد ملی: 593987XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم بازرس علی البدل فعال 1396/06/23 تا کنون
عصرجدید اوج آسمان عضو هیئت مدیره فعال 1390/09/02 تا کنون