آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک قیر و کارزین بازرس علی البدل فعال 1384/03/24 تا کنون