آمار کلی

کد ملی: 169002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی پیشتازان توان سهند نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/22 تا کنون
فنی و مهندسی سامان صنعت برق هوشمند رئیس هیئت مدیره فعال 1394/04/06 تا کنون