آمار کلی

کد ملی: 181796XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کانون بازنشستگان شرکت آب و فاضلاب اهواز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/04/25 تا کنون