آمار کلی

کد ملی: 984582XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زرین کشت نوین خیرآباد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/03/30 تا کنون