آمار کلی

کد ملی: 094535XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهشت ایرانیان سبز تابناک نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/25 تا کنون
انرژی تجدید پذیر کرکس مدیرعامل فعال 1396/08/03 تا کنون