آمار کلی

کد ملی: 401177XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توزیع نهاده های دام و طیور آذر ماهان طلوع نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/05 تا کنون