آمار کلی

کد ملی: 128088XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع پتروشیمی لورچ مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1399/02/14 تا کنون
لورچ عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/30 تا کنون
ساروج اصفهان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/17 تا کنون
حمل و نقل ساروج کالای سپاهان عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/21 تا کنون