آمار کلی

کد ملی: 293825XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
محصولات گلخانه ای کیان کشاورز ماندگار شاهین دژ بازرس اصلی فعال 1398/02/06 تا کنون