آمار کلی

کد ملی: 126292XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهر کارتن کاشان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1399/06/06 تا کنون
مرغ مادردرخشان بازرس علی البدل فعال 1397/11/11 تا کنون
تاج قرمز کویر کاشان بازرس اصلی فعال 1397/11/10 تا کنون
فراورده های دامی سالار پریان عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/29 تا کنون
مهر کارتن کاشان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/06/28 تا کنون