آمار کلی

کد ملی: 555867XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیصد و نود و هشت پرورش مرغ گوشتی کوهرنگ کابوک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1397/10/11 تا کنون