آمار کلی

کد ملی: 259386XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه توانبخشی نابینایان استان گیلان عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/03/19 تا 1397/03/20
خیریه با دستهای شکوفا عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/08/25 تا 1396/08/27