آمار کلی

کد ملی: 345972XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دایا تجارت قشم رئیس هیئت مدیره فعال 1393/11/09 تا کنون
رایان تجارت پارس قشم مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/04/15 تا کنون