آمار کلی

کد ملی: 221969XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طلوع سر سبز ترنج تنکابن نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/12 تا کنون