آمار کلی

کد ملی: 052031XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرایه الماس فرهام بازرس علی البدل فعال 1398/12/11 تا کنون