آمار کلی

کد ملی: 008188XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آوای بازی سازان پردیس رئیس هیئت مدیره فعال 1398/03/11 تا کنون
آوای همراه هوشمند هزاردستان مدیرعامل فعال 1396/10/05 تا کنون