آمار کلی

کد ملی: 111209XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریا تک لیزر پویا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/21 تا کنون
طراحی خشت اول ساختمان ثریا بازرس علی البدل فعال 1393/08/24 تا کنون