آمار کلی

کد ملی: 224910XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سامان تجهیز آتیه بازرس اصلی فعال 1398/02/08 تا کنون
زنبورداران ونوشه شهرستان کردکوی نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/25 تا کنون