آمار کلی

کد ملی: 093986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اب گستر شرق اسکو نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/08/03 تا کنون