آمار کلی

کد ملی: 167166XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمانی اسکان سازان خاورمیانه بازرس اصلی فعال 1398/04/26 تا کنون