آمار کلی

کد ملی: 128716XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی مهندسی داده پردازی آرون مدیرعامل فعال 1396/10/05 تا کنون
فناوری توسعه مدیریت هوشمند اکسون آریا مدیرعامل خارج شده 1394/06/14 تا 1395/03/31