آمار کلی

کد ملی: 079322XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شیمی مخازن سام نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/05 تا کنون
انرژی تجارت سام عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/14 تا کنون