آمار کلی

کد ملی: 007223XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پترو لین پارس عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/02 تا کنون
هتلهای کاروانسرای اسکان ایرانیان مدیرعامل فعال 1396/06/15 تا کنون
ظفر مهر آریا بازرس اصلی فعال 1395/08/25 تا کنون