آمار کلی

کد ملی: 610992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش میگو طلایی گروه پانصد و سی وسه عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1397/12/01 تا کنون