آمار کلی

کد ملی: 203046XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیان رسان پژوه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1392/02/07 تا کنون