آمار کلی

کد ملی: 403178XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعتی و معدنی الماس غدیر الوند بازرس اصلی فعال 1398/08/14 تا کنون