آمار کلی

کد ملی: 094525XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دوام سازان پویای توس عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/12/02 تا 1398/10/23
سازه نگار شکوه آپادانا رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/14 تا کنون
طرح آب سازه نواندیشان ارگ رئیس هیئت مدیره فعال 1394/11/04 تا کنون