آمار کلی

کد ملی: 221897XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 2

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمن سیستم ایرانیان بازرس اصلی فعال 1394/10/20 تا کنون
بازرس اصلی فعال 1392/11/16 تا کنون
توسعه ارتباطات و فن آوری اطلاعات تلکا بازرس اصلی منحل شده 1392/05/30 تا کنون
کارین موتور پاسارگاد بازرس اصلی منحل شده 1391/08/08 تا کنون