آمار کلی

کد ملی: 353984XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قرآنی حضرت رقیه س بهمنی رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/03 تا کنون