آمار کلی

کد ملی: 007203XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پترو سپهر پاسارگاد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/04/05 تا کنون
توسعه تجارت فدک مهر پاسارگاد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/03/22 تا کنون