آمار کلی

کد ملی: 617980XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تدبیر و عمران اراک عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/21 تا کنون
مهام پردازشگر داده افزار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/01/30 تا کنون