آمار کلی

کد ملی: 053253XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همیاران بانه اراک بازرس علی البدل فعال 1398/06/09 تا کنون