آمار کلی

کد ملی: 216148XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معدنی شن و ماسه چرات بستر سوادکوه عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/02/08 تا 1396/08/15