آمار کلی

کد ملی: 350148XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی نوین صنعت نصر سیراف بازرس علی البدل فعال 1397/09/18 تا کنون
توج سازان کرانه جنوب عضو هیئت مدیره فعال 1393/11/09 تا کنون