آمار کلی

کد ملی: 555982XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگین آوران درخشان بختیاری بازرس علی البدل فعال 1398/10/29 تا کنون
خاطره افروز کارون بازرس علی البدل فعال 1396/05/08 تا کنون