آمار کلی

کد ملی: 448992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 2

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رنگ ولعاب کیان لعاب یزد عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/12/23 تا 1399/01/23
مهفام سرام یزد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/12 تا کنون
فنی مهندسی توسعه گران راستاد یزد عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/03/20 تا 1396/05/30
هما پلیمر شفاف یزد بازرس علی البدل فعال 1394/12/05 تا کنون