آمار کلی

کد ملی: 136022XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نادین صنعت فرتاک تبریز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/19 تا کنون