آمار کلی

کد ملی: 443097XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی محصولات کشاورزی مهدی یزد بازرس علی البدل فعال 1397/01/23 تا کنون