آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
2766 ماشین شویی پاک رخ کامیاران بازرس علی البدل فعال 1386/10/05 تا کنون