آمار کلی

کد ملی: 229690XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نشاسته ممتاز فرا دانه بازرس علی البدل فعال 1394/12/12 تا کنون