آمار کلی

کد ملی: 419859XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف خواروبار فروشان شهرستان کوهدشت منشی هییت مدیره فعال 1397/10/03 تا کنون