آمار کلی

کد ملی: 170905XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماد بلبرینگ تبریز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/05/18 تا کنون
بلبرینگ ایران عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/07/05 تا 1393/12/18
تلاش گستران سبز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/04/02 تا کنون