آمار کلی

کد ملی: 197180XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن دوستداران آوای طبیعت کارون شهرستان مسجدسلیمان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/06/14 تا کنون