آمار کلی

کد ملی: 413231XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشتیرانی تاراماد کیش نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/02/28 تا کنون