آمار کلی

کد ملی: 129331XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه صنعتی لوله و پروفیل فجر اصفهان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/02 تا کنون