آمار کلی

کد ملی: 137402XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی رنگ و رزین صمد بحرین نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/28 تا کنون