آمار کلی

کد ملی: 548941XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه روستایی و عمرانی توان صنعت خیرآباد خرامه مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1397/03/09 تا کنون