آمار کلی

کد ملی: 426959XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حکیم خدمات سروش بازرس اصلی فعال 1397/09/11 تا کنون
پرکاش انرژی دنا بازرس علی البدل فعال 1397/04/10 تا کنون