آمار کلی

کد ملی: 426990XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی و تاسیساتی فولاد سازه گچساران نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/01/24 تا کنون
تیام عمران هیوا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/04 تا کنون